11e bijeenkomst sectorinitiatief "Noordoost Nederland"

Op 11 april vond bij de Veldschuur in Rouveen de 11e bijeenkomst van sectorinitiatief: " samen reduceren van brandstofverbruik " plaats.

Hieronder leest u een verslag van deze bijeenkomst.

Mobiliteit beter benutten
Wist u dat het woon-werkverkeer gemiddeld zo’n 3.000 Euro per medewerker per jaar kost en dat auto’s in Nederland gemiddeld 23 van de 24 uur stilstaan? Met het programma Beter Benutten probeert Arnold Helfrich in de regio Zwolle efficiëntere en goedkopere manieren van mobiliteit te realiseren. Die zijn er volop. Autodelen blijkt voor veel bedrijven een aantrekkelijke optie voor woon-werkverkeer voor werknemers met een kantoorbaan. Daarnaast blijkt de helft van die ritten korter dan 7,5 kilometer te zijn. Het stimuleren van alternatieven, zoals e-bikes en fietsen heeft dan grote potentie. Beter Benutten is een landelijk programma vanuit de overheid met bijvoorbeeld OV probeerkaarten en mobiliteitsbattles.

Richten op de toekomst: workshop met deelnemers
Deelnemers van het sectorinitiatief kunnen steeds meer bepalen wat er op de agenda komt. Met een workshop is er een basis gelegd voor een programma dat gericht is op de toekomst en de wensen van de deelnemers. Dat deden ze door drie hoofdvragen te beantwoorden:

1. Hoe ziet u de toekomst van goederenvervoer/materieelgebruik/personenvervoer?
Door middel van een groepsbrainstorm werden CO2-neutrale brandstoffen, hybride systemen en energiedragers als elektriciteit en waterstof bediscussieerd. Ook de opkomst van The Internet of Things kwam aan bod, in de vorm van slimme wegen en zelflerende systemen. Flexibeler plannen en het inhuren van materieel naar behoefte kwamen als kanshebbers naar voren om de CO2-uitstoot in de toekomst verder te verlagen. De opdrachtgever kwam steevast terug als cruciale factor om reductiemaatregelen betaalbaar te houden.
2. Wat betekent dit voor uw eigen bedrijf?
Deze vraag beantwoordden de deelnemers voor zichzelf.
3. Hoe kan het sectorinitiatief hieraan bijdragen?
Deelnemers noemden interessante organisaties, koplopers waar we veel van kunnen leren. Het uitnodigen van opdrachtgevers werd met bijzondere interesse ontvangen. Daarnaast wordt het elkaar ondersteunen en stimuleren maatregelen te nemen als prettig ervaren. Veel deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het CO2-management in hun organisatie.
 

De snelheid van verandering
De wereld van mobiliteit bevindt zich in een transitie. Dit betekent dat zaken die nu vanzelfsprekend zijn, zoals een eigen auto en wagenpark, steeds sneller gaan veranderen. Henk Meiborg van Emodz is betrokken bij het verzorgen van de mobiliteitsvraag bij gemeenten, en heeft als geen ander zicht op deze veranderingen. Een werknemer kan met een app de voor hem meest optimale reismogelijkheid vaststellen. Met enkele prikkelende voorbeelden weet Henk een levendige discussie los te maken onder de deelnemers, die werd voortgezet in de lunch die werd aangeboden door Jan Bakker.
 

0-UGFEQIRJGS.jpg

       Disclaimer | Copyright 2011©          

 

  home | even voorstellen | contact | duurzaamheid | route | downloads
Prins Bouw Prins Project