MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG


Hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen is uitgebreid te lezen in ons maatschappelijk jaarverslag https://prinsbouw.nl/wp-content/uploads/2023/08/Maatschappelijk-Jaarverslag-Prins-Bouw-2022.pdf.

Omdat wij al jarenlang duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, is dit de standaard in ons werk geworden. Dat is ook de reden dat wij jaarlijks goed scoren op deze onderwerpen. Als regionaal georiënteerd familiebedrijf hechten wij veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden en klanttevredenheid. We zijn natuurliefhebbers en bouwen op een verantwoorde manier. Met aandacht voor mens, milieu en een gezond rendement. Het reduceren van onze CO2-emissies is bijvoorbeeld een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen hebben we mensen in de samenleving gevraagd wat zij belangrijk vinden. In de vorm van interviews met stakeholders, zijn dit de belangrijkste onderwerpen:

1. Gezondheid en veiligheid van medewerkers
2. Werkgelegenheid
3. Eerlijk zaken doen, geen omkoping/corruptie
4. Grondstoffenverbruik verminderen/recyclen
5. Persoonlijke ontwikkeling verbeteren

Door deel te nemen aan maatschappelijke discussies, zitting te nemen in besturen, te overleggen met interne en externe belanghebbenden, werken we door aan het verbeteren van ons bedrijf en leveren we een belangrijke bijdrage in de regio. Prins Bouw ’t Harde heeft op het gebied van duurzaamheid diverse certificaten in bezit.