CO2-prestatieladder

Vanuit onze duurzaamheidsvisie bouwt Prins Bouw aan een fijn en veilig thuis voor eenieder in onze maatschappij met behoud van een gezonde en toekomstbestendige aarde, waar ook de komende generaties van kunnen blijven genieten. De bouw van nieuwe woningen zorgt voor een grote uitstoot van CO2, maar ook ons wagenpark en de kantoren dragen hieraan bij. Al jarenlang zet Prins Bouw stappen in klimaatbewust ondernemen en sinds 2022 hebben wij een actief beleid om de CO2-uitstoot van onze bedrijfsvoering te verminderen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over ons CO2-reductiebeleid.

 

CO2-inzicht

Prins Bouw rapporteert over de CO2-emissie volgens scope 1-2 van het Handboek CO2-prestatieladder 3.1 van de stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, zie link. Naar verwachting voldoet Prins Bouw per juni 2023 aan de CO2-prestatieladder versie 3.1. Om onze CO2-uitstoot en reductie inzichtelijk te maken publiceren wij jaarlijks een rapportage, waarin ook de voortgang van het behalen van onze reductiedoelstellingen wordt gecommuniceerd.

3.B.2 Energiemanagement actieplan
Verslag vereniging sectorinitiatief brandstofreductie NO-Nederland