RESTAURATIE


Wij zijn een erkend restauratiebedrijf (ERM-gecertifieerd). Bij restauratieprojecten zetten we mensen in die daar passie voor hebben en hiervoor speciaal zijn opgeleid.
Zij zijn creatief, oplossingsgericht en hebben affiniteit met het bewaren en beschermen van historische elementen.

RESTAURATIE


Bij restauratieprojecten wordt een monumentaal pand hersteld met respect voor de oorspronkelijke details. We maken in overleg met de opdrachtgever de gebouwen functioneel met behoud van de oude elementen.

Erkende Restauratiekwaliteit
Uniek is onze certificering voor erkende restauratiekwaliteit. Dat geeft u de zekerheid dat wij met zorg, kennis en ervaring restaureren. Daarvoor zijn wij ERM gecertificeerd. De stichting ERM wil de kwaliteit van de werkzaamheden bij het restaureren van gebouwde monumenten bevorderen. De ERM probeert dit doel te bereiken door het maken en actueel houden van duidelijke werkafspraken over de uitvoering van werkzaamheden. Die werkafspraken worden beschreven in kwaliteitsrichtlijnen en uitvoeringsnormen.

CONTACT


    Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van de door mij ingevulde gegevens door Prins Bouw